Het aanbod

Een compleet zonnepanelensysteem

Het aanbod via SamenZonneEnergie bestaat uit een compleet zonnepanelensysteem van hoogwaardige kwaliteit.

Inhoud van het pakket

Alle benodigde materialen

Zonnepanelen (4 t/m 40 panelen per systeem), omvormer, montagemateriaal en bekabeling. De zonnepanelen hebben een afmeting van 100 x 165 cm.

Volledige installatie van het systeem

Installatie van de zonnepanelen en de omvormer, aanleg van bekabeling in uw huis en de aansluiting van het systeem op uw meterkast (met mogelijk benodigde aanpassingen, zoals het aanleggen van een extra groep).

Monitoringssysteem

De leverancier installeert een monitoringssysteem voor uw zonnepanelensysteem. Via uw smartphone, tablet of computer kunt u volgen hoeveel uw zonnepanelensysteem opwekt.

Kwaliteit en zekerheid

Kwaliteit van het materiaal

Om u te verzekeren van hoogwaardige kwaliteit van het zonnepanelensysteem, worden vooraf uitgebreide kwaliteitseisen gesteld aan het materiaal dat een leverancier mag aanbieden.

Controle op installaties

Een onafhankelijk onderzoeksbureau controleert steekproefsgewijs de technische installaties en de prestatie van de zonnepanelensystemen. Tijdens de installatie wordt met name gekeken naar de veiligheidsmaatregelen. Na de installatie worden de bouwkundige aspecten en de prestatie van het systeem gecontroleerd.

Garantievoorwaarden

Om ervoor te zorgen dat u als deelnemer goede garanties krijgt voor het zonnepanelensysteem, stelt SamenZonneEnergie minimale garantievoorwaarden aan het materiaal en de installatie.

De volgende garantievoorwaarden kunt u minimaal verwachten:

Installatiegarantie van 10 jaar
De installatiegarantie garandeert de onderlinge werking van de losse systeemonderdelen. Wanneer een paneel bijvoorbeeld niet goed aangesloten is, dan valt dit onder de installatiegarantie. De leverancier komt in dit geval kosteloos het probleem verhelpen.

Productgarantie van 10 jaar
Op de systeemonderdelen zoals de zonnepanelen en de omvormer zit een productgarantie van minimaal 10 jaar. Indien een zonnepaneel of omvormer niet juist werkt, wordt deze zonder kosten vervangen door een gelijk of minimaal gelijkwaardig product.

Vermogensgarantie van 25 jaar
U heeft ook garantie op het vermogen dat uw zonnepanelensysteem moet leveren. Zonnepanelen kennen, net als bijvoorbeeld batterijen, een vorm van degradatie. Dit betekent dat het vermogen van uw systeem in de loop der jaren enigszins afneemt. In de praktijk blijkt deze degradatie bij panelen van goede kwaliteit ontzettend mee te vallen.

De vermogensgarantie geeft u de zekerheid dat de panelen na 10 jaar in ieder geval nog 90% van het oorspronkelijke vermogen opwekken en de 15 daaropvolgende jaren nog 80%. Als de degradatie toch hoger uitpakt, dan worden de materialen gratis vervangen of wordt u gecompenseerd voor de misgelopen productie.